Om

Jag som skriver här på Läs & Lyssna heter Anne-Li Strand och jag har sedan många år tillbaka ett brinnande intresse för mat, näringsfysiologi och biokemi, för både människor och hundar.

Jag är också ägare av företaget Naturbalans och hemsidan Min hund vill ha riktig mat.

Många frågar mig om vad jag har för utbildning och med vilken auktoritet jag ger kostråd och sätter samman örtblandningar och fodertillskott för hundar. Jag får även frågor om huruvida mina kostråd och rekommendationer är vetenskaps- och forskningsbaserade.

Vi börjar med min utbildning:

Nej, jag har ingen utbildning alls vad gäller hundars kost och hälsa. Det som jag i stället har är insamlad erfarenhet och kunskap, dels från otaliga samtal med otaliga hundägare under mer än 10 år av telefonrådgivning. Lägg till detta minst 15 år och 1000-tals timmar av självstudier i biokemi, näringsfysiologi, vetenskapsbaserad nutrition för hundar, västerländsk och kinesisk herbalism och ayurvedisk medicin.

Jag har haft flera hundar och katter i mitt liv. De har alla, med sin diversitet och unika behov, bidragit med oerhört mycket insikt, kunskap och erfarenhet och jag förblir dem alla evigt tacksam.

Gör detta mig till en expert?…

Så här skriver jag i min bok:

Är jag en expert?
Det korta och sanningsenliga svaret är: Nej, absolut inte. Vem är egentligen expert? Vilken utbildning ska man ha för att få kalla sig expert?

Sanningen är att det inte finns någon oberoende och objektiv utbildning som baseras på hundens biologi och näringsbehov, i alla fall ingen som även accepteras inom veterinärvården. Den enda typ av utbildning i näringslära för hundar som accepteras inom veterinärvården är den som tillhandahålls av någon av de stora aktörerna i foderbranschen – Hill’s, Royal Canin, Specific för att nämna några. Problematiken i detta är att en sådan utbildning aldrig kan vara varken objektiv eller opartisk eftersom den grundas på en alltigenom subjektiv och partisk forskning, en forskning som bedrivs av företag och organisationer med direkta ekonomiska intressen i foderbranschen. Dessa foderföretag utbildar även veterinärer och annan personal inom djursjukvården och utnyttjar veterinärkliniker och djursjukhus som försäljningskanaler för sina produkter.

Min hund vill ha riktig mat, 2017

I dag finns det privata bildningsinstitut som med en mer objektiv inriktning utbildar kostrådgivare för hundar. Tyvärr tillåts samma nutritionism, som ligger till grund för branschorganisationernas näringsstandarder, att ta allt för stor plats i dessa teoretiska utbildningar.

Problemen med det som i allmänhet anses vara vetenskapsbaserad nutrition för hundar och forskningen som hör den till, har jag tagit upp här på bloggen, bland annat i följande artiklar.

Riktig vetenskap

Mina kostråd och mina rekommendationer baseras absolut på vetenskap, närmare bestämt Terrain Theory och Natural Hygiene, som grundligt utforskats och dokumenterats, ända sedan början av 1900-talet.

Natural Hygiene (NH) är, när principerna appliceras på människor, komplext och innefattar många olika områden. Några exempel är mat, vatten, ren luft, vila, motion, personlig trygghet, meningsfullt arbete, kreativa uttryck – och så vidare. NH är betydligt enklare att applicera på hundar (och andra djur) eftersom de inte har särskilt avancerade behov. Allt som hundar behöver för att hålla sig friska är skydd mot väder och vind; vila och motion; naturlig stimulans och frisk luft. Och det viktigaste av allt – föda som uppfyller deras biologiska krav.

Den allra viktigaste principen inom NH är att kroppen är självläkande. Det vi kallar sjukdom beror på ackumulering av toxiska slaggprodukter från metabolismen; kroppen befinner sig i toxemi. När orsaken till toxemin tas bort så kan kroppen påbörja sin självläkning. Det är därför som födan är det allra viktigaste, ja till och med det enda verktyget vi har för att uppnå god hälsa.

Jag instämmer dock inte i allt som NH står för och jag förbehåller mig alltid rätten till kritiskt tänkande och ifrågasättande, oavsett vad det gäller. Just att ifrågasätta är ju faktiskt själva innebörden av begreppet vetenskap. Vetenskap går ju ut på att utforma teser för att sedan, genom vetenskapliga studier, antingen bevisa eller motbevisa dem. När en tes har bevisats så anses den vara korrekt, fram tills dess att en annan studie visar motsatsen. Tyvärr finns stora ekonomiska intressen involverade i vetenskapen och mycket pengar kan stå på spel när en tes ska bevisas, eller motbevisas; vetenskaplig forskning bedrivs sällan som ideellt eller oberoende arbete. Det är därför extra viktigt att granska all vetenskaplig forskning med en kritisk blick och alltid ställa sig frågan: Vem tjänar på resultatet?

Det som alltid ligger till grund för mitt arbete med hälsa är det som kallas för Terrain Theory, eller terrängteori (TT). Även detta är en vetenskap som grundligt utforskats och dokumenterats sedan tidigt 1900-tal. Väldigt kortfattat och förenklat kan man säga att TT är motsatsen till Germ Theory (GT), som bäst översätts som bacillteorin. Inom bacillteorin, eller GT, menar man att sjukdom kan spridas och smitta mellan individer, genom patogener. Till dessa så kallade patogener räknar man bakterier, svampar, parasiter och virus. Men det finns stora, ja faktiskt oöverbryggliga hål i den här teorin. Bakterier, svampar och parasiter är levande organismer, som aldrig någonsin har bevisats orsaka sjukdom. Att de finns närvarande vid olika sjukdomstillstånd är inte bevis för att de är orsaken. Det vore som att anklaga brandmännen som släcker branden för att ha orsakat den. Mikroorganismerna är en reaktion på en inre terräng som befinner sig i toxemi och de är där för att städa upp avfallet; korrelation och kausalitet är INTE samma sak.

Virus, däremot, är rakt igenom fantasifoster. Virusteorin har skapats, ruvats, kläckts och hållits vid liv av en alltigenom profitstyrd läkemedelsindustri som tjänar ofantligt mycket pengar på mänsklighetens rädsla för detta osynliga och nyckfulla spöke, som trotsar och åsidosätter alla naturlagar. Och ja, det är en teori, att patogener skulle vara smittsamma eller kunna orsaka sjukdom. Det är en teori och en business, som det investerats ofattbara resurser i, resurser som i stället kunde ha använts för verkligt livsuppehållande åtgärder, som till exempel rent vatten, sanitet och näringsrik mat.

När man väl en gång för alla satt sig in i TT och lärt sig att tänka bort ”patogener” som sjukdomsorsakande, så framstår hela bacillteorin som löjeväckande. Det är min absoluta övertygelse att ett paradigmskifte kommer att ske inom en inte alltför avlägsen framtid. Faktiskt hänger hela mänsklighetens och även alla andra arter i naturen, ja faktiskt hela planetens överlevnad, på detta. Vi kommer helt enkelt att tvingas att lära oss vad sjukdom egentligen beror på, om vi vill rädda oss själva och allt annat levande på jorden.

Vill du veta mer om principerna av Natural Hygiene och Terrain Theory vs. Germ Theory så rekommenderar jag länkarna i fotnoten.

Det är en stor sorg för mig att jag inte längre har möjlighet att erbjuda min hjälp för alla hundar som behöver den. Min produktion och försäljning av foder och fodertillskott tar all min tid i anspråk. Det är min förhoppning att jag så småningom ska kunna starta upp kostrådgivningen igen, för den är så innerligt behövd, vilket inte minst framgår av all e-post jag får från hundägare.

Vill du läsa mer om mig, min historia och min vision så kan du besöka sidan: Min hund vill ha riktig mat – Min vision

Varma hälsningar till alla hundar och deras människor

AnneLi

——–

The sciences of Terrain Theory & Natural Hygiene

Videor: Introduction to Natural Hygiene Part 1 & 2

Skriven information

Pdf-filer:

Länkar: