Dessa fästingar!

(Omarbetad 2022-03-15)

Först av allt: Om du inte orkar läsa mina långa utläggningar kan du gå direkt till avsnittet Gör-det-själv-fästingmedel, längre ner på sidan.

Inför varje säsong får jag massor av frågor från mer eller mindre desperata hundägare om hur man på bästa sätt tacklar fästingplågan. Uppriktigt sagt har jag faktiskt ingen aning. Jag är lika bekymrad som alla andra djurägare. Det krälar av fästingar och det verkar bli värre för varje säsong.

Som djurägare oroar vi oss inte bara för fästingburna sjukdomar, vi oroar oss också för gifterna i de fästingmedel som erbjuds. Jag har full förståelse för det frestande i att sätta på hunden ett halsband, eller sätta några droppar i nacken, eller ge hunden en tablett och glömma bort alltihop. Men hur säkra är de här fästingmedlen egentligen?

Det krävs vetenskapliga studier som bevisar ett repellerande preparats ofarlighet och effekt och det finns också krav på tillstånd och godkännande från Kemikalieinspektionen. Detta gäller oavsett ifall det rör sig om ett naturlig eller onaturligt medel. Men är detta verkligen en garanti för att endast ofarliga medel får lov att säljas?

Bara lite kort om fästingar

Fästingar (parasitic arachnids) är parasiter som uteslutande lever på blod. Och trots vår avsky mot dem är de en viktig del av naturens kretslopp, precis som alla andra varelser i naturen. Förutom att vara mat åt fåglar, är det faktiskt fästingarnas förmåga att sprida sjukdomar som är deras viktigaste funktion – de hjälper helt enkelt till att förhindra överpopulation. Men precis som med alla andra parasiter så orsakar fästingar inte sjukdom hos ett starkt värddjur. De djur som drabbas av sjukdom, eller till och med dör, är svaga individer med ett utarmat immunförsvar; den inre terrängen är sjuk

Fästingar har alltid funnits men deras förekomst har ökat med åren. Det pratas om flera olika anledningar till detta men den huvudsakliga bakomliggande orsaken anses vara varmare klimat. Personligen tror jag att fästingplågan är resultatet av en komplex och eskalerande problematik, där flera olika nivåer av mänsklig miljöpåverkan påverkar och rubbar den naturliga balansen; den yttre terrängen är sjuk.

Fästingen finner en hög punkt i vegetationen, till exempel ett långt grässtrå, där den klättrar upp och sätter sig att vänta. Den sticker ut sina framben i luften och sätter i gång att känna av omgivningen. Den identifierar sina offer genom dofter, rörelser och variationer i koldioxidhalter och temperaturer. Fästingen är inte kräsen, alla sorters djur och människor är potentiella värdar. Så snart något lämpligt offer kommer inom räckhåll…. Ja, resten vet du.

Utan gift – ingen effekt

Det man först och främst måste ha klart för sig är att om hunden inte har giftet i pälsen, så har den det i blodomloppet i stället.

Både utvärtes och invärtes preparat innehåller medel som dödar insekter – så kallade insekticider. I tabletter som till exempel Bravecto® ingår även parasiticider (som dödar parasiter). Bland de medel som används kan bland annat pyretroider[1], neurotoxiner (nervgift)[2] och Isoxazoline[3] nämnas.

Dramatiska, svåra och ibland dödliga biverkningar har av hundägare länkats till produkter som Scalibor® (verksamt ämne deltametrin), Bravecto® och NexGard® (verksamt ämne afoxolaner). Även så kallade spot-on-preparat som Frontline (verksamt ämne fipronil) har rapporterats ge svåra biverkningar. Tillverkarna av nämnda produkter vill dock inte kännas vid detta utan hänvisar till studier som bevisar produkternas säkerhet.

Veterinär Dr. Cathy Alinovi DVM poängterar i en artikel[4] att tillverkarna av Bravecto® utfört sin säkerhetsstudie på endast 32 hundar. I en motsvarande studie av läkemedel för människor krävs att minst 60 individer testats för att säkert kunna upptäcka alla eventuella biverkningar.

“[…]Apparently, pet products do not undergo the same scrutiny during testing as human products, even though the majority of pet owners feel their pets are part of the family!”

Dr. Cathy Alinovi DVM

Många hundägare resonerar – fullt förståeligt – att man hellre tar den lilla risken med biverkningar, än den stora risken att hunden ska drabbas av en fästingburen sjukdom. Men är det verkligen rätt att tänka så?… Det är verkligen inga enkla beslut vi hundägare ställs inför.

Och om man väljer läkemedelsklassade fästingpreparat, ska man då välja halsband, droppar eller tabletter?

Fördelen med halsband är att om hunden drabbas av biverkningar kan halsbandet tas av och hunden hämtar sig ofta ganska snabbt. Biverkningar av spot-on-preparat är svårare att avhjälpa men avtar genom att bada hunden. Nackdelen med halsband och spot-on-preparat är att hunden lever med ett gift i pälsen vars biverkningar även drabbar omgivningen – såväl människor som miljö.

Fördelen med tablett är att ingen annan än hunden drabbas av biverkningar, i alla fall inte direkt. Nackdelen är att när väl giftet kommit in i blodomlopp och vävnadsvätskor är det där för att stanna under lång tid. Eventuella biverkningar är därför inte så enkla att avhjälpa. En annan sak man bör vara medveten om är att en tablett som Bravecto® eller NexGard® inte har någon repellerande (bortstötande) effekt. Hunden är alltså fortfarande lika attraktiv som värddjur och kommer alltså fortfarande att ha fästingar i pälsen, som inte dör förrän de väl har bitit och suttit ett bra tag. Alltså finns fortfarande risk för att fästingen faktiskt hinner överföra någon av de fruktade sjukdomarna.

Det finns en uppsjö av andra olika utvärtes fästingmedel på marknaden, både i form av halsband och sprayer. Inget av dessa har naturliga ingredienser utan baseras på ämnen som icaridin, DEET (dietyltoluamid) och ethyl butylacetylaminopropionate.

Personligen finner jag det märkligt att de som marknadsför produkter innehållande toxiska ämnen som säkra, sällan eller aldrig pratar om långsiktiga effekter på inre organ. Alla dessa gifter ska metaboliseras och tas om hand i kroppen. Vad vet man om hur till exempel levern påverkas efter lång tids exponering? Vad vet man om den eventuella cocktail-effekten av andra läkemedel och andra toxiner som hunden eventuellt får i sig?

Och ifall man nu vet det, hur har man kommit fram till det? Jag behöver väl inte ens ta upp hur jag känner för alla de oskyldiga djur som används som försöksdjur för att utveckla de här produkterna?

Finns det ofarliga alternativ?

Det här är inte alls en så enkel eller rättfram fråga som man skulle kunna tro. I själva verket kan faktiskt nästan allt vara både giftigt och farligt, det gäller inte minst sådant som anses vara naturligt; mängd, frekvens och metod är många gånger avgörande. Naturligt är alls inte, per definition, lika med ofarligt och ibland är gränsen emellan naturligt och onaturligt minst sagt luddig – som vi snart ska se.

Eteriska oljor och andra naturliga medel

Förr i tiden fanns fästing- och lopphalsband som såldes i zoobutikerna och som marknadsfördes som naturliga. Dessa baserades på olika eteriska oljor och ibland även örtextrakt, men det vanligaste var att de innehöll citronella. Det fanns även sprayer med samma koncept. Dessa produkter förbjöds att säljas som insektsrepellerande genom ett EU-direktiv; jag vill minnas att det var runt 2006–2007.

Detta upprörde många eftersom medel med eteriska oljor ansågs vara både naturliga och ofarliga. Men riktigt så enkelt är det faktiskt inte.

Om vi tar Citronella som exempel, så är den trots naturligt ursprung, inte alls någonting odelat positivt och harmlöst. Citronella är en högkoncentrerad, eterisk olja, som mestadels utvinns ur gräsarter inom släktet Cymbopogon. Citronella är mycket rik på terpener[5], framför allt monoterpener. Terpener som klassas som allergena (t.ex.: limonene, linalool, geraniol) måste numera deklareras och lyftas fram i ingredienslistor på produkter som innehåller eteriska oljor. Terpener kan bland annat orsaka allergiska reaktioner vid hudkontakt och lungskador vid inandning.

Man ska alltid ha stor respekt för alla eteriska oljor, inte bara citronella. Detta kan inte nog understrykas! För även om man inte märker någon uppenbar och omedelbar negativ reaktion, så kan de superkoncentrerade oljorna orsaka skador på inre organ, bland annat levern, oavsett om oljan sväljs, inandas eller smörjs in i huden. När eteriska oljor missbrukas så har kroppen svårt att metabolisera och eliminera dem och molekylerna riskerar att ackumuleras i kroppens vävnader.

Man bör alltid konsultera någon med gedigen kunskap om eteriska oljor innan de används – på djuren eller i djurens miljö.

Citronella är alltså ett av de naturliga växtämnen som inte längre får marknadsföras som insektsrepellerande.

Faktiskt får inga naturliga växtämnen säljas eller marknadsföras som repellerande.

De enda medel som är godkända för försäljning och marknadsföring som insektsrepellerande inom EU är syntetiska och/eller läkemedelsklassade.

Däremot får eteriska oljor, bland annat citronella, marknadsföras och säljas i en rad andra syften. Bland annat i så kallade anti-skall-halsband, vilka duschar citronella i näsan och munnen på hunden när den skäller. (Det är med skam och självförakt jag erkänner att jag själv använt dessa vansinniga halsband, i vad som bara kan kallas för enfaldig okunskap.)

Men trots detta så vill jag säga att eteriska oljor, när de används på rätt sätt, är något av det bästa och mest effektiva medel som finns. Men då ligger betoningen på rätt använda. Inte alla eteriska oljor är säkra för användning på djur. Och även de oljor som är säkra bör spädas ut och användas med stor respekt och försiktighet. Mer om detta längre fram.

Ett annat naturligt medel som förbjöds som insektsrepellerande, i samma veva som allt annat naturligt förbjöds, är Neem (Azadirachta Indica). Neemträdets blad och fröolja har mångtusenåriga traditioner som insektsrepellerande medel. Extrakt av neem (Azadiraktin) är godkänt som växtskyddsmedel – alltså för att skydda växter mot insekter – men neem får inte marknadsföras som insektsrepellerande medel för människor och djur. Vi återkommer till neem längre fram i gör-det-själv-avsnittet.

Pseudonaturliga medel

Vänta nu lite… Pseudonaturligt? Är det verkligen en grej?

Ja, i allra högsta grad! Faktum är att väldigt många produkter som vi dagligen äter eller smörjer in oss med, faktiskt innehåller pseudonaturliga[6] substanser. Man kan också kalla dem för semissyntetiska.

Väldigt förenklat kan man säga att det handlar om substanser, vars molekylära sammansättning möblerats om genom olika kemiska och/eller mekaniska processer och där vissa oönskade molekyler kasserats medan andra sparats. På så sätt har man framställt ett helt nytt ämne, som är pseudonaturligt, eller semisyntetiskt. Men eftersom de kvarstående molekylerna har naturligt ursprung så kan man hävda att ämnet fortfarande är naturligt. Det ser liksom bättre ut i marknadsföringen, när det står naturligt. För vem vill äta till exempel pseudonaturlig C-vitamin?

Exempel på substanser som är pseudonaturliga, fast att de marknadsförs som naturliga är:

 • vitaminer
 • doftämnen
 • smakämnen
 • antioxidationsmedel
 • konserveringsmedel
 • raffinerade oljor.

Bara för att klargöra hur cyniskt industrin jobbar så ska vi helt kort titta lite på vad man godkänt som ersättning för naturliga insektsrepellerande medel.

PMD

Ett medel som flitigt används som insektsrepellerande är PMD (p-mentan.3,8-diol, eller methoglycol). PMD är en terpenioid vars olika användningsområden patenterats över 800 gånger. PMD kan, precis som citronella, utvinnas ur bladen från gräsarter och träd, men eftersom detta är en långdragen och kostsam process så isoleras PMD vanligtvis ifrån syntetiskt framställd citronellal.

 • PMD är den enda naturliga, aktiva ingrediens som är tillåten som utvärtes insektsrepellent inom EU.
 • PMD ingår bland annat i PetWise/HorseWise som säljs i Sverige av Imazo AB.
 • PMD har, precis som naturlig citronella, en mycket stark doft.
 • PMD är en bestående doft som tar lång tid för att avdunsta, medan naturlig citronella, precis som alla eteriska oljor, är mycket flyktig – alltså avdunstar snabbt (eterisk = flyktig)
 • PMD har precis samma potentiella skaderisk som naturlig citronella eller syntetisk citronellal vid inandning, hudkontakt eller konsumtion.

Hur är det med fodertillskott då?

Jag har ärligt talat inte testat något av de invärtes preparat som finns på marknaden och kan därför inte uttala mig om dem. Jag har alltid komponerat mina egna fodertillskott – det var så min egen produkt NIX TIX kom till.

Så länge som en produkt ska förtäras är den tillåten att marknadsföra och sälja som repellerande – det vill säga, så länge som effekten har bevisats i en studie. Det finns inga förbud mot att marknadsföra fodertillskott som insektsrepellerande, under förutsättning att produkten består av godkända fodermedel och tillsatser och är märkta enligt gällande regelverk – alltså exakt samma regler som gäller för alla foderprodukter som släpps på marknaden. Däremot är det alltså inte tillåtet att marknadsföra en produkt som insektsrepellerande utan att kunna styrka påståendet med studier.

Min produkt, NIX TIX, är ett fodertillskott med ingredienser som har lång traditionell användning mot blodsugande insekter. Jag påstår alltså inte att det repellerar eller eliminerar fästingproblemet, jag påstår bara att det kan hjälpa mot blodsugande insekter.

Det gäller att vara påhittig och kringgå byråkratin. För även om det finns all anledning att vara misstänksam mot repellerande preparat, även dem som påstås vara naturliga eller ofarliga, så är hyckleriet utbrett hos de myndigheter som ska garantera preparatens säkerhet. I själva verket grundar sig den mestadels falska omtanken på ekonomiska intressen.

Gör-det-själv-fästingmedel

Det är svårt för mig att redogöra för vilka naturliga och giftfria utvärtes produkter med repellerande effekt som finns på marknaden, därför att det helt enkelt inte är tillåtet att prata om dem i sådant avseende. Jag vill inte att någon tillverkare ska råka i trubbel. Vi får i stället hålla oss till enstaka råvaror och sådant som man själv kan tillverka med hjälp av dessa.

Utvärtes medel

Att fästingar identifierar lämpliga offer genom doft är välkänt. Det är därför som många fästingmedel baseras på starka dofter som repellerar insekter, eller som maskerar djurets doft.

Oljor och eteriska oljor

Eteriska oljor är – under förutsättning att de används med förnuft och respekt – det bästa som finns för att handskas med bitande insekter av alla slag. Eteriska oljor är superkoncentrerade och fettlösliga. När de appliceras på huden, eller inandas kommer de att tas upp, omsättas och påverka kroppens olika system. Det är viktigt att komma ihåg.

Kom också ihåg att katter är väldigt känsliga för eteriska oljor generellt och i synnerhet oljor rika på monoterpener och fenoler. För katter gäller att alltid späda alla eteriska oljor med en basolja. Faktiskt är de flesta eteriska oljor direkt olämpliga för katter och många oljor, som trots att de är säkra för hundar, är faktiskt giftiga för katter.

Att tillverka egna fästingmedel med eteriska oljor är enkelt. Nedan har jag listat några olika oljor, med instruktioner om hur de används säkert.

Spädning

Det är en generell rekommendation att alla eteriska oljor ska spädas innan de används på djurets hud/päls. Eteriska oljor är fettlösliga och blandar sig därför inte med vatten. En basolja måste användas för att späda dem.

Djurets viktSpädningskvotEterisk oljaBärande olja
0 – 10 kg75%1 droppe3 droppar
11 – 35 kg50%2 droppar2 droppar
36 + kg25%3 droppar1 droppe

Basoljor för spädning

För användning direkt på huden, förslagsvis med pipett, kan man använda fetare oljor, till exempel ricinolja, kokosolja, arganolja, mandelolja eller jojobaolja.

Om man vill använda eteriska oljor för att tillverka ett flytande spray så använder man enklast MCT-olja. MCT-olja är fraktionerad kokosolja, som är tunn och flytande.

Recept på hemgjord fästingolja

 • Använd en liten flaska med pipett som rymmer minst 30 ml.
 • Häll 2 matskedar bärande olja i flaskan.
 • Tillsätt sammanlagt 6 droppar av en eller flera olika eteriska oljor (förslag nedan).
 • Skaka om i minst 2 minuter.
 • Sätt några droppar bakom skulderbladen och vid svansroten. Eventuellt också på mage och ljumskar, men se till att hunden inte omedelbart börjar slicka i sig oljan.

Recept på hemgjord fästingspray

 • Använd en ren sprayflaska som rymmer 2,5 dl (250 ml)
 • Häll 2 matskedar MCT-olja (eller annan tunnflytande olja) i flaskan.
 • Tillsätt sammanlagt 6 droppar av en eller flera olika eteriska oljor (förslag nedan).
 • Fyll upp flaskan med vatten. Skaka om i minst 2 minuter.
 • Skaka om rejält innan varje användning.

Undvik att spraya djuret i ansiktet. Spraya djuret inför varje utomhusvistelse.

Använd färdiga blandningar inom 1 vecka.

Förslag på eteriska oljor

Rosengeranium är en eterisk olja med repellerande effekt på fästingar. Den har en mycket stark doft och därför bör man vara mycket försiktig när man använder den på hund. Sätt en droppe bakom båda skulderbladen och en vid svansroten inför varje utevistelse. Undvik alltid ansiktet och ställen där djuren kommer åt att slicka. Denna eteriska olja bör spädas med en basolja. Denna eteriska olja måste alltid användas utspädd på katter.

Skvattramolja (Getpors, Rhododendron tomentosum) är en eterisk olja med repellerande effekt på fästingar. Den är mycket rik på monoterpener och måste därför alltid spädas med basolja innan användning. Sätt en droppe utspädd olja bakom båda skulderbladen och en vid svansroten inför varje utevistelse. Undvik alltid ansiktet och ställen där hunden gärna vill slicka. Skvattramolja ska aldrig användas på katter.

Rödcederträolja är en eterisk olja som förekommer i många varianter, men den man ska använda är den amerikanska varianten (Juniperus Virginia) som är aktiv, giftfri och 100% ren. Den har en mycket stark doft och därför bör man vara mycket försiktig när man använder den på hund. Sätt en droppe utspädd olja bakom båda skulderbladen och en vid svansroten inför varje utevistelse. Undvik alltid ansiktet och ställen där hunden gärna vill slicka. Rödcederolja ska aldrig användas på katter.

Citronella / citronellagräs (Cymbopogon winterianus) är en eterisk olja med repellerande effekt på fästingar. Den är mycket rik på monoterpener och måste därför alltid spädas med basolja innan användning. Sätt en droppe utspädd olja bakom båda skulderbladen och en vid svansroten inför varje utevistelse. Undvik alltid ansiktet och ställen där hunden gärna vill slicka. Citronella ska aldrig användas på katter.

Eukalyptus (radiata / globolus) är en eterisk olja med repellerande effekt på fästingar. Den är mycket rik på ämnet 1,8-cineole och måste därför alltid spädas med basolja innan användning. Sätt en droppe utspädd olja bakom båda skulderbladen och en vid svansroten inför varje utevistelse. Undvik alltid ansiktet och ställen där hunden gärna vill slicka. På katter är den direkt olämplig. Eukalyptus ska aldrig användas på katter.

Lavendelolja (Lavandula angustifolia) är en eterisk olja med repellerande effekt på fästingar. Den är mycket rik på monoterpener och måste därför alltid spädas med basolja innan användning. Sätt en droppe utspädd olja bakom båda skulderbladen och en vid svansroten inför varje utevistelse. Undvik alltid ansiktet och ställen där djuren gärna vill slicka. Denna eteriska olja måste alltid användas utspädd på katter.

Generellt om eteriska oljor:

 • Behandla alla eteriska oljor med stor respekt.
 • Låt aldrig djuret slicka i sig eteriska oljor.
 • Tänk på att det går åt enormt mycket plantmaterial för att utvinna en enda droppe eterisk olja och de är därför väldigt resurskrävande.
 • Köp aldrig billiga oljor av tveksam kvalitet. Köp endast 100% rena eteriska oljor!
 • Överdosera aldrig eteriska oljor, använd dem sparsamt och späd dem enligt anvisning.
 • Undvik alla eteriska oljor på och runt dräktiga/digivande tikar och valpar under 3 månader.

Neemolja

Neemfröolja (Azadirachta indica / Melia azadirachta) är välkänd för sin kraftigt repellerande effekt på blodsugande insekter. Neemfröolja är en kallpressad olja och inte en eterisk olja och den kan därför användas outspädd, även på katter. En droppe i nacken och några få utmed djurets ryggrad är ofta tillräckligt inför varje utevistelse. Nackdelen med neemfröolja är att den inte luktar särskilt gott men det får man kanske stå ut med? Neemolja påverkar inte andningsvägarna och är inte farlig att inandas. Däremot ska den inte förtäras.

Äppelcidervinäger

Om man står ut med lukten så kan faktiskt något så enkelt som ÄCV sprayat i pälsen ha viss effekt mot fästingar. Att göra djurets hud och päls lite ”surare” kan faktiskt avskräcka insekter. Använd ekologisk, ofiltrerad ÄCV och ge den gärna också invärtes genom att blanda lite i djurets mat varje dag – toppen för matsmältningen också!

Avkok, sprayer och pulver

Neemvatten gör man genom att blanda neembladspulver och vatten som man sedan fördelar i pälsen med hjälp av en svamp. Man kan också köpa hela neemblad och göra avkok på: Slå kokande vatten på bladen, låt dra över natten, sila och slå på sprayflaska. Denna metod är säker även för katter. Upprepa inför varje utomhusvistelse. Till skillnad från neemoljan så är neembladen helt ofarliga att äta – de är till och med både nyttiga och effektiva i kampen mot fästingar. Kombinera gärna neemvatten med neembladspulver (eller HundApoteket NIXTIX) blandat i djurets mat.

Avkok på vitlök, rosmarin, citron – i kombination eller var för sig – är gamla och väl beprövade repellerande medel. Man tillverkar dem enkelt själv genom att slå kokande vatten över valda ingredienser och låta det hela dra över natten. Sedan silar man upp vätskan på en lämplig sprayflaska. Man kan även använda en svamp och fördela vätskan med i djurets päls. Behandlingen behöver ofta upprepas varje dag, kanske till och med inför varje utomhusvistelse. Denna metod är även säker för katter. Undvik alltid att spraya i ansiktet.

Repellerande pulver/puder gör man enkelt själv. Lämpliga ingredienser – i kombination eller var för sig – är bland annat: neempulver, vitlökspulver, rosmarinpulver, mynta, bockhornsklöver. Borsta ut i djurets päls, varje eller varannan dag.

Kiselgur (diatomacéjord / diatomaceous earth) har blivit väldigt populärt att använda som medel mot alla sorters bitande insekter. Jag vill dock höja ett varningens finger; att andas in kiselgur kan orsaka skador på andningsvägarna. Se till att djuren inte kan komma åt att andas in det fina pulvret.

Kort om tjära

Tjära, i form av schampo, salva eller spray, har funnits på marknaden i många år. Tillverkarna av dessa produkter förbjudna att prata om tjärans repellerande effekt men de hittas enkelt via en enkel webbsökning. Tjära innehåller mycket fenoler[7] och eftersom katter inte kan metabolisera fenoler är dessa medel direkt olämpliga för katter.

Invärtes medel

Ett utvärtes preparat kan ge bra skydd, men vid hårt fästingtryck bör det kompletteras med ett invärtes preparat.

Neembladspulver

Neemblad är det mest effektiva invärtes fästingmedel jag känner till. Det kan enkelt blandas i maten och är säkert för både hund och katt. Neembladen innehåller dessutom mycket antioxidanter och ämnen som är välgörande för både hud och päls och matsmältning.

Mitt eget medel, som bland annat innehåller neembladspulver, heter HundApoteket NIXTIX och det kan köpas i min webbshop: shop.naturbalans.se

Vitlök

Vitlök är kanske det mest kända och mest beprövade naturmedlet. Doftar gott i maten, men kanske inte lika gott när den andas eller svettas ut. Vitlök har en förmåga att orsaka anemi (blodbrist) om den äts i stora mängder. Men då pratar vi väldigt stora mängder. Med nya forskningsrön har man konstaterat att en 20–25 kilos hund måste äta uppemot 20 vitlöksklyftor vid ett och samma tillfälle för att ens starta den process som orsakar anemi. Därför anses numera vitlök vara säkert att ge till hundar om man bara använder lite sunt förnuft.

Dr. Pitcairn[8], DV.M. Messonier[9] med flera rekommenderar cirka 1 vitlöksklyfta per 10 kg hund / dag.

Så här skulle en daglig dosering kunna se ut:

 • 0–10 kg: ½ – 1 klyfta
 • 10–30 kg: 1 – 1½ klyfta
 • 30–40 kg: 2 – 3 klyftor
 • 45 kg och uppåt: 3 klyftor

Rosmarin

Det är något med rosmarin som fästingarna inte gillar. Ge hunden färsk rosmarin krossad i mortel, eller rosmarinpulver, blandat med maten varje dag. Ungefär ½ kryddmått per 10 kg kroppsvikt.

B-vitamin

Tillskott av B-vitamin sägs vara bra mot fästingar. Personligen kan jag instämma i att B-vitamin är av nytta för hud och päls och allmänhälsan i stort. Det jag har invändningar mot är att B-vitaminpreparat alltid är baserade på jäst. Långt ifrån alla hundar mår bra av att äta jäst. Jag tycker det är mycket bättre att stärka allmänhälsa, hud och päls med den sorts B-vitamin som finns naturligt i mat. Exempel på B-vitaminrik mat är gröna blad, som spenat och nässlor; legymer, som gröna ärtor och linser; färsk frukt; ägg och lever.

Invärtes fästingpreparat som jag avråder ifrån

Det finns preparat på marknaden vars hela existens kan ifrågasättas. Till dessa hör alla preparat som är baserade på billiga utfyllnader. Hela poängen med att ge ett fodertillskott är väl ändå att samtliga ingredienser ska vara funktionella och välgörande för hälsan? Ett tillskott ska ju tillföra bra saker och vara en del av en naturlig och balanserad kost.

Med detta i åtanke så väljer i alla fall jag bort preparat som bland annat innehåller

 • jäst
 • smakämnen och hydrolysat[10]
 • kalciumkarbonat
 • vegetabiliska oljor
 • cellulosa.

Viktigt med pauser

Precis som med alla örter och fodertillskott är det bra att göra regelbundna uppehåll. Detta för att det alltid sker en viss ackumulering i kroppen. Ge djuret en behandlingsfri dag per vecka, eller gör uppehåll på flera dagar med jämna mellanrum.

Tekniska (?) medel

Bärnstenshalsband

Jag har hört både positivt och negativt om bärnstenshalsband. Själv upplevde jag ingen större effekt på någon av mina hundar. Det kan ha med pälstypen att göra – de flesta av mina hundar har varit strävhåriga. Det verkar som de släthåriga och långhåriga raserna får bättre effekt. Bärnstenen bygger genom friktionen mot hundens päls upp en elektrisk laddning, så svag att hunden inte känner den, men stark nog för att avskräcka fästingar.

Bärnstenshalsbanden kan köpas här: https://elvingsson.com/

Ultraljud, bioenergi och elektromagnetism

Jag har aldrig testat dem själv, men det finns små mojänger som man placerar i hundens halsband, som påstås repellera fästingar med hjälp av ljud eller energi.

Exempel på produkter: ZeroBugs Pet, ShooTag, TicClip, CatanDog’s

När det gäller bärnstenshalsband och andra ”tekniska” alternativ tycker jag att man mycket väl kan kombinera dessa med andra giftfria alternativ – det ena behöver inte utesluta det andra. Mot fästingar kan man aldrig få för mycket skydd!

Hur gör Du?

Fästingplågan är här för att stanna och situationen kommer med största sannolikhet inte att bli bättre med åren, snarare tvärtom. Jag är nyfiken på hur Du gör och det är säkert andra också. Kanske vet du något som jag missat här och som du kan tipsa oss andra om. Använd hashtag #dessafästingar på sociala medier för att dela med dig av Dina tips.

Varma hälsningar till alla hundar, och deras människor

AnneLi

——-

Referenser och relaterade artiklar (använd gärna sökfunktionen för att hitta artiklar på den här sidan):


[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Flumethrin

[2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Imidakloprid

[3] https://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2668&Itemid=2951

[4] https://truthaboutpetfood.com/are-the-combination-chewable-heartwormfleatick-medications-safe-for-my-dog/

[5] På engelska: https://en.wikipedia.org/wiki/Terpene; På svenska: https://sv.wikipedia.org/wiki/Terpen

[6] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcim.1c01084; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202016575; Hundmatsbloggen: Naturligt eller syntetiskt – vad döljer sig i kosttillskott och förblandningar

[7] https://www.researchgate.net/figure/Main-components-in-the-raw-wood-tar-and-their-area-percentages_tbl2_241050023

[8] Dr.Pitcairn’s Complete Guide to Natural Health for Dogs & Cats

[9] D.V.M Messonnier, Natural Health Bible for Dogs & Cats

[10] Hundmatsbloggen: Hydrolyserat protein och proteinkoncentrat; Hundmatsbloggen: Naturligt eller syntetiskt – vad döljer sig i kosttillskott och förblandningar?

%d bloggare gillar detta: