De livsviktiga enzymerna

Relaterade artiklar: Bukspottskörteln – vad brist på enzymer ställer till med

Enzymer är avgörande för näringsupptaget

För att näringen i födan ska kunna extraheras och tas upp av kroppen behövs enzymer.

Den typ av enzymer som kroppen själv producerar kallas endogena enzymer. Dessa bryter ner födan till små molekyler som kan absorberas i tunntarmen. På så sätt kan kroppen tillgodogöra sig alla näringsämnen i födan.

Endogena enzymer produceras av bukspottskörteln. Några av de enzymer som bukspottskörteln producerar är:

  • Proteas, som bryter ner protein
  • Lipas, som bryter ner fett
  • Amylas, som bryter ner stärkelse

Men bukspottskörteln behöver hjälp

Utöver de enzymer som produceras i bukspottskörteln måste hunden få exogena enzymer via födan. Dessa enzymer finns i råa, oprocessade livsmedel – i animalier såväl som i frukt, bär och grönt. Matenzymerna reduceras med tillagningstemperaturen – ju mer processad eller upphettad råvaran är, desto färre enzymer.

Utan hjälp från exogena enzymer hamnar allt ansvar för spjälkningen av födan på kroppens egna enzymreserver. Detta innebär en svår påfrestning på kroppen och kommer så småningom att leda till att degenerativa sjukdomar utvecklas.

“A raw meat diet contains living enzymes that will help digest up to three quarters of the ingested food without any enzymes being released from the body.”

Living Enzymes: The World’s Best Kept Pet Food Secret, Robert Mueller

Översättning av ovanstående citat: En kost bestående av rått kött innehåller levande enzymer som hjälper till att spjälka upp till tre fjärdedelar av födan utan att några av kroppens egna enzymer används.

Ett övertrasserat enzymkonto

Avsaknaden av levande enzymer i processade foder är ett fundamentalt problem som inte kan överdrivas. Att vänta tills enzymbristrelaterade symtom uppträder – för uppträder gör de, det kan vi vara helt säkra på – för att sedan skriva ut dyra enzympreparat i piller- eller pulverform är en helt vansinnig strategi.

På vägen mot den oundvikliga systemkollapsen kommer hunden att lida av en rad olika symtom som orsakas av en otillfredsställande spjälkning av födan, varav allergier, magproblem och näringsbrister bara är några exempel.

Omfattande mörkläggning

Exogena enzymer är en oerhört viktig faktor för metabolismen. Hur kan det då vara att det aldrig pratas om det? Hur kan det komma sig att varken veterinärer eller de experter som tagit på sig ansvaret att undervisa i näringslära för hundar, aldrig överhuvudtaget nämner enzymer? Vi måste anta att det beror på att de är vilseledda av en cynisk foderindustri och helt enkelt okunniga.

Men att däremot foderindustrin skulle vara omedveten och okunnig måste vi nog hålla för ganska osannolikt. Den obehagliga sanningen är snarare att den totala avsaknaden av enzymer och konsekvenserna därav, är en av foderindustrins mest omfattande mörkläggningar.

Processad mat kommer med otaliga problem som är mer eller mindre allvarliga. Men det förmodligen mest ödesdigra och samtidigt mest underskattade problemet är den totala avsaknaden av levande enzymer i processad mat. Detta är en av de störst bidragande orsakerna till att hundar som äter torrfoder och konserver drabbas av näringsbrister och obalanser. Avsaknaden av levande enzymer utgör ett av de avgörande skälen till att man inte bara bör, utan faktiskt måste avstå från processade foder, i största möjliga utsträckning.

Varma hälsningar till alla hundar, och deras människor
%d bloggare gillar detta: